ဆားပုံပေါ်မှာ ကြက်ဥထောင်ရမယ့်ဂိမ်း

နှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့နေပြီး ပန်းကန် ၃ပန်းကန်ပေါ်မှာ ဆားပုံလိုက် ကြက်ဥထောင်လိုက်ပြုလုပ်ရမှာပါ... အရင်ပြီးတဲ့အဖွဲ့ကအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်...

Duck Breast with Orange Sauce
Duck Breast with Orange Sauce
အပိုင်း(25)
Fri Mar 10 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Grand Final
MasterChef All Stars Myanmar-Grand Final
အပိုင်း(20)
Sat Mar 18 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep19
MasterChef All Stars Myanmar-Ep19
အပိုင်း(19)
Sat Mar 11 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep18
MasterChef All Stars Myanmar-Ep18
အပိုင်း(18)
Sat Mar 04 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep17
MasterChef All Stars Myanmar-Ep17
အပိုင်း(17)
Sat Feb 25 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep16
MasterChef All Stars Myanmar-Ep16
အပိုင်း(16)
Sat Feb 18 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep15
MasterChef All Stars Myanmar-Ep15
အပိုင်း(15)
Sat Feb 11 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep14
MasterChef All Stars Myanmar-Ep14
အပိုင်း(14)
Sat Feb 04 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep13
MasterChef All Stars Myanmar-Ep13
အပိုင်း(13)
Sat Jan 28 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep12
MasterChef All Stars Myanmar-Ep12
အပိုင်း(12)
Sat Jan 21 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep11
MasterChef All Stars Myanmar-Ep11
အပိုင်း(11)
Sat Jan 14 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep10
MasterChef All Stars Myanmar-Ep10
အပိုင်း(10)
Sat Jan 07 2023