MasterChef All Stars Myanmar-Ep17

"Mystery Box ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်"...Mystery Box ထဲက ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုပြီး surf and turf dish ကို ပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်...Top 5 ဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်...

Duck Breast with Orange Sauce
Duck Breast with Orange Sauce
အပိုင်း(25)
Sat Mar 11 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Grand Final
MasterChef All Stars Myanmar-Grand Final
အပိုင်း(20)
Sun Mar 19 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep19
MasterChef All Stars Myanmar-Ep19
အပိုင်း(19)
Sun Mar 12 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep18
MasterChef All Stars Myanmar-Ep18
အပိုင်း(18)
Sun Mar 05 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep16
MasterChef All Stars Myanmar-Ep16
အပိုင်း(16)
Sun Feb 19 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep15
MasterChef All Stars Myanmar-Ep15
အပိုင်း(15)
Sun Feb 12 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep14
MasterChef All Stars Myanmar-Ep14
အပိုင်း(14)
Sun Feb 05 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep13
MasterChef All Stars Myanmar-Ep13
အပိုင်း(13)
Sun Jan 29 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep12
MasterChef All Stars Myanmar-Ep12
အပိုင်း(12)
Sun Jan 22 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep11
MasterChef All Stars Myanmar-Ep11
အပိုင်း(11)
Sun Jan 15 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep10
MasterChef All Stars Myanmar-Ep10
အပိုင်း(10)
Sun Jan 08 2023
MasterChef All Stars Myanmar-Ep9
MasterChef All Stars Myanmar-Ep9
အပိုင်း(9)
Sun Jan 01 2023