ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၅

ဆိုးလ်ဗဟိုစစ်ဆေးရေးက လီဆောင်းဂွန်းကို ပုံစံအတုခိုးတဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူအဖြစ်ထားပြီး ဂင်ယောင်းဘို့ကိုပဲ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားအဖြစ်ထားဖို့စီစဉ်နေတယ်...

ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
အပိုင်း(16)
Sat Jul 15 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၅
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၅
အပိုင်း(15)
Sun Jul 09 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၄
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၄
အပိုင်း(14)
Sat Jul 08 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၃
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၃
အပိုင်း(13)
Sun Jul 02 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၂
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၂
အပိုင်း(12)
Sat Jul 01 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၁
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၁
အပိုင်း(11)
Sun Jun 25 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၀
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၁၀
အပိုင်း(10)
Sat Jun 24 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၉
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၉
အပိုင်း(9)
Sun Jun 18 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၈
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၈
အပိုင်း(8)
Sat Jun 17 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၇
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၇
အပိုင်း(7)
Sun Jun 11 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၆
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၆
အပိုင်း(6)
Sat Jun 10 2023
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၄
ဒီမှုခင်းရဲ့စုံထောက်ခရီး(အတွဲ-၂)-အပိုင်း ၄
အပိုင်း(4)
Sat Jun 03 2023