ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၃

ဝမ်ကဖီရန်ကိုကူညီပေးဖို့အတွက် သဘာဝဖြစ်စဉ်စာအုပ်ကိုအဖေ့စီကလိမ်ပြီးငှားလိုက်ပေမယ့် ဒီဘက်မှာလဲအဘိုးဖြစ်သူကဖစ်ကိုအိမ်ထဲကထွက်ခွင့်မပေးတော့တဲ့အပြင်ဘယ်သူနဲ့မှလဲတွေ့ခွင့်မပေးတော့ဘူး...

ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၈
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၈
အပိုင်း(18)
Fri Jun 02 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၇
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၇
အပိုင်း(17)
Thu Jun 01 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၆
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၆
အပိုင်း(16)
Wed May 31 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၅
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၅
အပိုင်း(15)
Tue May 30 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၄
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၄
အပိုင်း(14)
Mon May 29 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၂
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၂
အပိုင်း(12)
Thu May 25 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၁
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၁
အပိုင်း(11)
Wed May 24 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၀
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၁၀
အပိုင်း(10)
Tue May 23 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၉
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၉
အပိုင်း(9)
Mon May 22 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၈
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၈
အပိုင်း(8)
Fri May 19 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၇
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၇
အပိုင်း(7)
Thu May 18 2023
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၆
ပဉ္စလက်ဆန်သော ငွေစုစာအုပ်-အပိုင်း ၆
အပိုင်း(6)
Wed May 17 2023