ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၁

မိဘတွေကသူ့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါထိခိုက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့ လူမှုကွန်ယက်မှာတိုက်ရိုက်လွှင့်ပြီးကိုင်ဗီရာဒိုနာက တီဆေးကိုမနာလွန်အားကြီးသွားတဲ့စိတ်တစ်ခုကြောင့်ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးသရုပ်ဆောင်ပြနေတယ်....

ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၆
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၆
အပိုင်း(46)
Tue Mar 21 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၅
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၅
အပိုင်း(45)
Mon Mar 20 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၄
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၄
အပိုင်း(44)
Sun Mar 19 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၃
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၃
အပိုင်း(43)
Sat Mar 18 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၂
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၂
အပိုင်း(42)
Fri Mar 17 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၀
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၄၀
အပိုင်း(40)
Wed Mar 15 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၉
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၉
အပိုင်း(39)
Tue Mar 14 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၈
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၈
အပိုင်း(38)
Mon Mar 13 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၇
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၇
အပိုင်း(37)
Sun Mar 12 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၆
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၆
အပိုင်း(36)
Sat Mar 11 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၅
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၅
အပိုင်း(35)
Fri Mar 10 2023
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၄
ဆုံစည်းခြင်းကံကြမ္မာ-အပိုင်း ၃၄
အပိုင်း(34)
Thu Mar 09 2023