တတိယေျမာက္ဆုံမွတ္
(အပိုင္း-၉)
September 11 2019
အခုယြန္းကငါနဲ႔ဘ၀တူေတြျဖစ္သြားျပီပဲ ငါအေမ့ကိုဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးသူအခုခံစားေနရတယ္...မေကာင္းတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ေနျပီးမသမာသူေတြလုိခ်င္ေနၾကတဲ့ဓာတ္လံုးေတာ္ၾကီးကယြန္းကိုယ္ထဲမွာရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကို ဦးအုပ္စိုးခန္႔မေသခင္ေလးမွာေစတမာန္ကိုေျပာျပႏိုင္ခဲ့တယ္ တတိယေျမာက္ဆံုမွတ္(အပိုင္း-၉)မွာၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီေနာ္...
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.40