မဂၤလာပါ
အေရျပားဆိုတာတစ္ခါတစ္ခါက်ဘာမွမလုပ္ရင္ပိုေကာင္းပါတယ္
February 7 2019
ပါးစပ္တစ္၀ိုက္နဲ႔ႏွာေခါင္းတစ္၀ိုက္မွာအရမ္းအေရးၾကီးတဲ့ေသြးေၾကာေလးေတြရွိတဲ့အတြက္အဲ့ေနရာမွာ၀က္ျခံေပါက္ေနတာကိုလက္နဲ႔ကလိရာမွပိုး၀င္သြားတာမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ျပီးအသက္အႏၱရာယ္ကိုထိခိုက္ေစပါတယ္။ေပါင္းတင္တယ္ဆုိတာမ်က္ႏွာကိုအစိုဓာတ္ေပးတာနဲ႔အတူတူပါပဲဒါေၾကာင့္အေရျပားျပဳျပင္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်က္ႏွာမွာအစိုဓာတ္တစ္ခုေလာက္ရလုိက္တာနဲ႔သူ႕ဘာသာေကာင္းသြားတတ္ပါတယ္လုိ႔ေဒါက္တာေ၀လင္းထြန္း မွေျပာျပေပးသြားပါတယ္္။(၇.၂.၂၀၁၉-ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17