ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
အုပ္စိုးခန္႔ကျမန္မာဆန္ဆန္ေကာင္မေလးမ်ိဳးကိုၾကိဳက္ပါတယ္တဲ့ေနာ္
January 28 2019
အုပ္စိုးခန္႔ကိုအားေပးေနတဲ့ပရိသတ္မ်ားမွတိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းလာေသာေမးခြန္းမ်ားကို အုပ္စိုးခန္႔မွျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါတယ္...(၁၁.၁.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16