မဂၤလာပါ
သႀကၤန္အၿပီးမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွတဲ့ ဆံပင္ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ဘယ္လို Treatment လုပ္မလဲ
April 18 2019
သႀကၤန္အၿပီးမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွတဲ့ ဆံပင္ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ဘယ္လို Treatment ေတြ လုပ္ဖို႔လိုလဲဆိုတာ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ (၁၈.၄.၂၀၁၉-Mingalarbar)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17