ၾကည့္ရႈခံစား ျမန္မာရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ား
ေျပာၾကည့္ေလရင္ထဲေပါ့သြားတာေပါ့ (အပိုင္း-၂)
April 15 2019
(၁၆.၄.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ၾကည့္ရႈခံစားဇာတ္လမ္းမ်ားအစီအစဥ္မွာ "ေျပာၾကည့္ေလရင္ထဲေပါ့သြားတာေပါ့" (ေဇရဲထက္၊ ေဖြးေဖြး) [ဒါ႐ိုက္တာ - ၾသရသ]ဇာတ္လမ္းကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17