အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
အက္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္သိလာခဲ့ေသာ ခါရာႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း
January 28 2019
(၁၄.၉.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္အစီအစဥ္တြင္ ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အက္ရွင္မင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ခါရာကို ဖိတ္ေခၚျပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္...
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16