ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း (၆) ခုမွာ ေန႕အပူခ်ိန္မ်ားတုိးႏုိင္
February 9 2019
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈) ရက္ကေန (၁၄) ရက္ေန႕အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း (၆) ခုမွာ ေန႕အပူခ်ိန္ဟာ ၄၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္အထိ တိုးလာျပီးေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္မွာရွိေနတဲ႕အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေပးသြားတာျဖစ္ပါတယ္....(၉.၂.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17