မဂၤလာပါ
ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ လြမ္းလို႔ ဆိုတဲ့ Album ထြက္ရွိေတာ့မည့္ ေတးသံရွင္ L ဂ်ာဆိုင္းပန္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံျခင္း
January 28 2019
(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္မွာေတာ့ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ လြမ္းလို႔ ဆိုတဲ့ Album ထြက္ရွိေတာ့မည့္ ေတးသံရွင္ L ဂ်ာဆိုင္းပန္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံျခင္း အေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္..
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16