ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
တစ္ခါသုံးပလတ္စတစ္သုံးစြဲမႈသက္တမ္းက လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ႏွစ္ ဆိုတဲ့ ေ႐ြ႕လ်ားျပပြဲဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္
April 20 2019
ပလတ္စတစ္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈေတြက လြန္ခဲ့တဲ့(၂၅)ႏွစ္နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၁၀ဆေလာက္ပိုမိုမ်ားျပားလာတာကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ေတြ႕ရပါတယ္။ အသက္ရွိတဲ့ျဖစ္တည္မႈေတြနည္းလာၿပီး သက္မဲ့အမႈိက္ေတြမ်ားလာတဲ့အခ်က္ကို သိဖို႔ ေ႐ြ႕လ်ားျပပြဲကို စီစဥ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပပြဲကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတို႔မွာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။(၂၀.၄.၂၀၁၉ - ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17