မဂၤလာပါ
အရမ္းလွတဲ့ေကာ့စေမြကၽြန္းခရီးစဥ္အေၾကာင္း
April 15 2019
(၃)ညအိပ္ခရီးသြားလုိက္ရံုျဖင့္ အလွအပမ်ားကိုခံစားႏုိင္မယ့္ ေကာ့စေမြကၽြန္းခရီးစဥ္အေၾကာင္းကိုDr.Nu Myat Theingi Ooမွေဆြးႏြးတင္ဆက္ေပးသြားပါတယ္။(၁၅.၄.၂၀၁၉-ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15