ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
ခ်စ္သူမ်ားေန႕နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သင္မသိေသးတဲ့အခ်က္မ်ား
February 10 2019
အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ကုိယ့္ခ်စ္တဲ႕သူေတြကုိ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းတဲ့ေန႕တစ္ေန႕ျဖစ္ျပီး ခ်စ္ရတဲ႕သူေတြနဲ႕ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးျခင္း ၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လုိ႕ရတဲ႕ေန႕ျဖစ္တဲ႕အျပင္ Valentine's Day ျဖစ္ေပၚလာပံုအေၾကာင္းေတြကုိ ေျပာျပေပးခဲ႕ပါတယ္...(၁၀.၂.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15