ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
ေနေလာင္ဒဏ္ကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ အသီးအႏံွေတြ ပိုျပီးစားေပးသင့္ပါတယ္
April 18 2019
"အသားအေရပ်က္စီးျခင္းကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းနည္း"ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေဒါက္တာေဇာ္မင္းဦး Dr.Z မွ လာေရာက္ေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္ ...(၁၈.၄.၂၀၁၉ - ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17