မဂၤလာပါ
သြြားျပန္လည္အစားထုိးျခင္းနဲ႕ သြားက်န္းမာေရး
May 23 2019
သြားျပန္လည္အစားထုိးျခင္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ဗဟုသုတရစရာ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကုိ ဆရာ ေဒါက္တာေက်ာ္ရွိန္ေမာင္မွ လာေရာက္ေျပာျပေပးသြားပါတယ္။....Mingalarbar(၂၃.၅.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15