ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာပုိင္ဟိန္းေက်ာ္ အား ႏွစ္သစ္ကူးမွာေဘးမဲ႕လႊတ္ျခင္းနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ႕ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္း
April 17 2019
ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမမွ မမမ်ားက ႏွစ္သစ္ကူးမွာဘးမဲ႕လႊတ္ျခင္းနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ႕ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းကုိ ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာပုိင္ဟိန္းေက်ာ္ က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္...(၁၇.၄.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17