မဂၤလာပါ
ကုသုိလ္ျဖစ္ပန္းခ်ီအေရာင္းျပပြဲ
May 22 2019
ပန္းခ်ီခ်စ္သူေတြနဲ႕ ပန္းခ်ီဆြဲသူေတြဆံုမည့္ Campaign တစ္ခုပါ။ ပန္းခ်ီဆရာ အေယာက္ ၂၀၀ နဲ႕ ပန္းခ်ီကားေပါင္း ၃၀၀ ပါ၀င္မည့္ကုသိုလ္ျဖစ္ပန္းခ်ီအေရာင္းျပပြဲအေၾကာင္းနဲ႕ ပန္းခ်ီျပပြဲမွရရွိလာမည့္ေငြေၾကးရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ လွဴဒါန္းသြားမွာျဖစ္တဲ႕အေၾကာင္းကုိ ဦးတင္ေအာင္စိုး (ဘ႑ာေရးမွဴး Strokes of Peace)မွ လာေရာက္ေျပာျပသြားပါတယ္...Mingalarbar(၂၂.၅.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15