ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
The Voice Myanmar Season 2 (Team Kyar Pauk)အဖြဲ႕မွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
May 24 2019
The Voice Myanmar Season 2 ရဲ႕ (Team Kyar Pauk)အဖြဲ႕မွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားနဲ႕ေတြ႕ဆံုျပီး Blind Audition ကေန Battle Round နဲ႕ Knock Out Round ထိ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ သီဆုိယွဥ္ျပိဳင္ေနစဥ္ ဘယ္လုိမ်ိဳးအခက္အခဲေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႕လဲဆုိတာကို ေမးျမန္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္...(၂၄.၅.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15