ၾကည့္ရႈခံစား ျမန္မာရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ား
(၇)ရက္အတြင္းရည္းစားရနည္း (အပိုင္း ၁)
May 14 2019
(၁၄.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ၾကည့္ရႈခံစားဇာတ္လမ္းမ်ားအစီအစဥ္တြင္ "(၇)ရက္အတြင္းရည္းစားရနည္း" (ေနမင္း၊ ေ႐ႊမႈံရတီ) [ဒါ႐ိုက္တာ-ျပည္ဟိန္းသီဟ]ဇာတ္လမ္းကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18