ရသစုံၫြန္းတမ္းမ်ား
Baby Shark သီခ်င္းေလးျဖင့္ Challenge ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား
January 28 2019
(၁၀.၁၀.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ရသစုံညႊန္းတမ္းမ်ားအစီအစဥ္မွာေတာ့ Baby Shark သီခ်င္းအေၾကာင္းေလးေျပာျပျပီးရင္ေတာ့ Audio ထြက္လာကတည္းကပရိသတ္မ်ားၾကားမွာေရပန္းစားေနတဲ့ VENOM သီခ်င္းကိုတင္ဆက္ေပးသြားပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15