ၾကည့္ရႈခံစား ျမန္မာရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ား
ငါ့ရင္ဘတ္ကိုၾကက္ေျခခတ္တဲ့ခ်စ္သူ (အပိုင္း ၁)
May 9 2019
(၉.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ၾကည့္ရႈခံစားဇာတ္လမ္းမ်ားအစီအစဥ္တြင္ "ငါ့ရင္ဘတ္ကိုၾကက္ေျခခတ္တဲ့ခ်စ္သူ"(မင္းေမာ္ကြန္း၊ေနေဒြး၊စိုးျပည့္သဇင္) [ဒါ႐ိုက္တာ - ဗန္းႀကီး]ဇာတ္လမ္းကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.40