မင်္ဂလာပါ
Page ႏွင့္ Facebook Account ေတြမွာ Blue Mark ရေအာင္ျပဳလုပ္နည္း
February 19 2019
လိုခ်င္တိုင္းမရႏုိင္သလုိ ပိုက္ဆံနဲ႔ေပး၀ယ္ျပီးမလုပ္ႏုိင္ေသာ Blue Mark ရေအာင္ျပဳလုပ္နည္း ၊Facebook Account ခိုးခံရျခင္းႏွင့္ Hack ခံရျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ျပဳလုပ္သင့္ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ သူမ်ားမသံုးႏိုင္ေအာင္လံုျခံဳတဲ့ Password ေပးနည္းမ်ားကိုကိုေအာင္ေက်ာ္စိုးမွေျပာျပေပးသြားပါတယ္။(၁၉.၂.၂၀၁၉-ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.40