ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္
PUN HLAING SILOAM HOSPITAL Brand Ambassador Dr. Chit Thu Wai
May 14 2019
PUN HLAING ေဆးရံုကေန အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သုေ၀ကို က်န္းမာေရးသံတမန္အျဖစ္ခန္႔အပ္ျပီး သတင္းမီဒီယာေတြကို မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့တဲ့ျမင္ကြင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ (၁၄.၅.၂၀၁၉ - ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18