ၾကည့္ရႈခံစား ဇာတ္လမ္းမ်ား
"အခ်စ္ကိုေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔" (အပုိင္း-၂)
January 28 2019
(၁၂.၁၁.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ၾကည့္ရႈခံစား ဇာတ္လမ္းမ်ား အစီအစဥ္မွာ (ေျပတီဦး၊ အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္၊ ဇင္ဝိုင္း) [ဒါရုိက္တာ- ေက်ာ္ေဇာလင္း၏ အေတြးပံုရိပ္] တို႔ပါ၀င္ရိုက္ကူးထားေသာ "အခ်စ္ကိုေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔" ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေလးကို ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15