အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
Fashion Magazine အတြက္ Photographer မိုင္ေလး႐ိုက္ကူးေနေသာ ေ႐ႊႀကိဳမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ နန္းေ႐ႊရည္ ၊သဇင္ထူးျမင့္တိုနဲ႔ Photo Shooting BTS
March 20 2019
Fashion Magazine အတြက္ ေ႐ႊႀကိဳမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ နန္းေ႐ႊရည္ ၊သဇင္ထူးျမင့္တို႔က အတြဲညီညီနဲ႔ ဘယ္လိုပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးေနမလဲဆိုတဲ့ Photo Shooting BTSကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၂၀.၃.၂၀၁၉-အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15