သြားမယ္စားမယ္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပထမဆံုးဆိုင္သစ္ဖြင့္လိုက္တဲ့ Genki Sushi
January 28 2019
(၈.၉.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ သြားမယ္စားမယ္အစီအစဥ္မွာေတာ့ လတ္ဆတ္တဲ့အစားအစာမ်ားရရွိမယ့္ Sushi ဆိုင္ေလးတစ္ဆုိင္အေၾကာင္းကိုတင္ဆက္ေပးသြားပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15