ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ဆုိင္ကယ္နံပါတ္ျပားမ်ားကိုအဂၤလိပ္အကၡရာဂဏန္းသို႔ေျပာင္းလဲမည္
January 28 2019
YBSယာဥ္လုိင္းမ်ားတြင္ယာဥ္စီးခေပးတဲ့ကဒ္စနစ္ကိုယခုလအတြင္းကားအစီး(၄)ေထာင္တြင္စမ္းသပ္တပ္ဆင္သြားမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္သတင္းမ်ားကို တင္ဆက္ေျပာျပေပးသြားပါတယ္...(၁၁.၁.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16