ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
The Voice Myanmar Season 2 (Team Ni Ni)အဖြဲ႕မွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
May 24 2019
The Voice Myanmar Season 2 ရဲ႕ Team Ni Ni အဖြဲ႕မွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားနဲ႕ေတြ႕ဆံုျပီး လာမည့္ Sunday Live Show ေန႕မွာ ဘယ္လုိသီခ်င္းအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႕သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖသြားမလဲ ဒါ့အျပင္ သီခ်င္းဆုိတာက ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါလဲဆုိတာကုိ ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမမွ မမမ်ားက တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ေမးျမန္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္...(၂၄.၅.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15