ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္
ေနလဝန္းမ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီ၏ မ်ိဳးေစ့မ်ားမိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ 2018-19 ႏွစ္အတြက္ စီးပြားဖက္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ
May 11 2019
ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးပစၥည္းမ်ိဳးစုံကို ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ မင္းမေဟာ္ကုမၸဏီကေန 2018-19 ႏွစ္အတြက္ စီးပြားဖက္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ဆုလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တဲ့အခမ္းအနားျမင္ကြင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ (၁၁.၅.၂၀၁၉ - ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18