ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္
Honda Foundation မွ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲ
February 21 2019
မႏၱေလးျမိဳ႕၊မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပျပဳုလုပ္ခဲ့တဲ့ Honda Young engineer and scientist program မွ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူေတြအတြက္ ဆုခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၂၁.၂.၂၀၁၉-ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.38