ၾကည့္ရႈခံစား ျမန္မာရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ား
ဝိညာဥ္မ်ားႏွင့္စကားေျပာသူ (အပိုင္း ၂)
May 22 2019
(၂၂.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ၾကည့္ရႈခံစားဇာတ္လမ္းမ်ားအစီအစဥ္မွာ "ဝိညာဥ္မ်ားႏွင့္စကားေျပာသူ" (ေအာင္ရဲလင္း၊သၪၨာႏြယ္ဝင္း) [ဒါ႐ိုက္တာ - ဝိုင္း ]ဇာတ္လမ္းကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15