အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
၁၂ ရက္ေန႔မွာ လြမ္းလို႔ ဆိုတဲ့ Album ထြက္ရွိေတာ့မယ့္ ေတးသံရွင္ L ဂ်ာဆိုင္းပန္ နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း
January 28 2019
(၉.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္အစီအစဥ္တြင္ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ လြမ္းလို႔ ဆိုတဲ့ Album ထြက္ရွိေတာ့မယ့္ ေတးသံရွင္ L ဂ်ာဆိုင္းပန္ နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျပီး ဒီအေခြေလးထြက္ရွိလာဖို႔ သူမ၏ ၾကိဳးစားခဲ့ပံုမ်ားကို ေမးျမန္းတင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16