မဂၤလာပါ
အသားျဖဴတဲ့သူမ်ားကမဲွ႔ေျခာက္ျဖစ္ဖုိ႔ပိုမ်ားပါတယ္...
May 16 2019
မဲွ႔ေျခာက္ျပႆနာအေျဖရွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့အမ်ိဳးအစား(၂)မ်ိဳးသတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။မ်ိဳးရိုးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ကိုယ္အသားအေရမွာျဖစ္တဲ့မွဲ႔ေျခာက္ႏွင့္ ေနေလာင္ဒဏ္ခံရတာမ်ားလုိ႔ျဖစ္တဲ့မွဲ႔ေျခာက္ဆိုျပီးခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။မ်ိဳးရိုးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့မွဲ႔ေျခာက္ကေသးျပီးေစာေစာေလးေပၚတတ္ပါတယ္။ေနေလာင္ဒဏ္ခံရတာမ်ားလို႔ျဖစ္တဲ့မွဲ႔ေျခာက္ကေတာ့အနားသတ္မညီမညာေလးနဲ႔မႈန္မႈန္မႊားမႊားေလးျဖစ္တာမ်ားပါတယ္လို႔ေဒါက္တာေဇာ္မင္းဦးမွေျပာျပေပးသြားပါတယ္။(၁၆.၅.၂၀၁၉-ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16