အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
ေလးစံုတြဲက စစ္ေအးနဲ႔ေက်ာ္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) ဘုန္းဆက္သြင္နဲ႔ စိုေျပျမင့္ တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း
April 19 2019
Forever Group ရဲ႕ Talent ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဘုန္းဆက္သြင္နဲ႔ စိုေျပျမင့္ကို ဖိတ္ေခၚျပီး ေလးစံုတြဲဇာတ္လမ္းတြဲထဲမွာ သူတို႔ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ရတဲ့ဇာတ္ရုပ္ေတြအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံုစံုလင္လင္ေမးျမန္းတင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္ ...(၁၉.၄.၂၀၁၉ - အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17