မဂၤလာပါ
ဘာလီခရီးစဥ္
February 11 2019
March လကေန October လအထိက ဘာလီ ကုိ သြားေရာက္လည္ပတ္လုိ႕ေကာင္းတဲ႕ရာသီျဖစ္ပါတယ္။ မသြားခင္မွာလည္း ကုိယ္သြားမည့္ ေနရာရဲ႕ ရာသီဥတု ၊ သြားလည္သင့္တဲ႕ေနရာေတြ ၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို ဆုလိႈင္ႏွင္းက ေျပာျပေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္..... Mingalarpar(၁၁.၂.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15