မဂၤလာပါ
ေႏြရာသီမွာျဖစ္တတ္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း
April 18 2019
သႀကၤန္အၿပီး ေႏြရာသီမွာျဖစ္တတ္ေသာ ေခၽြးထြက္မ်ားျခင္း၊ ေရဓာတ္ကုန္ဆံုးျခင္း ႏွင့္ Food Poison အစရိွတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္ၿပံဳးၾကည္က ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ (၁၈.၄.၂၀၁၉-Mingalarbar)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17