ရသစုံၫြန္းတမ္းမ်ား
လတ္တေလာလူၾကိဳက္မ်ားေနတဲ့ဇာတ္ကားမ်ားထဲမွဇာတ္၀င္ေတးမ်ား
January 28 2019
(၁၂.၉.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ရသစုံညႊန္းတမ္းမ်ားအစီအစဥ္မွာေတာ့ Myanmar's Got Talentအစီအစဥ္မွျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကတဲ့သီခ်င္းမ်ားထဲမွ သီခ်င္း(၂)ပုဒ္ ႏွင့္ လူၾကိဳက္မ်ားေနတဲ့ဇာတ္ကားမ်ားထဲမွဇာတ္၀င္ေတးသီခ်င္း(၂)ပုဒ္ကိုဖြင့္ျပတင္ဆက္ေပးသြားပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16