ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလ စတင္၀င္ေရာက္သည့္အတြက္ မုိးတိမ္ေတာင္အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္
May 22 2019
အခုႏွစ္မုိးရာသီမွာ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလ ၀င္ေရာက္မႈ ၁၅ ရက္ခန္႕ ေနာက္က်ခဲ႕ပါတယ္။ မုတ္သုန္ေလဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းေဒသေတြကုိ ၀င္ျပီးေနာက္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ အလယ္ပုိင္းေဒသေတြကုိ ခပ္ျမန္ျမန္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျပီးေတာ့ ေမလကုန္ ဇြန္လဆန္းေလာက္ အထက္ပုိင္းေဒသေတြကုိ ၀င္ေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ႕ ဆရာၾကီးေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္က ေျပာထားပါတယ္။ ....(၂၂.၅.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15