အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
Press Conference Of First Ever Canon PhotoMarathon In Myanmar 2019
March 21 2019
Canon Myanmar ကေန ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ဒီပြဲအခမ္းအနားမွာ PhotoMarathonလို႔ ေပးထားတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိက်င္းပျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိေနမလဲ၊ Press Conference ကေနတဆင့္ သူတို႔ေတြ၏ ထူးျခားမႈပံုရိပ္ေတြကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၂၁.၃.၂၀၁၉-အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15