မဂၤလာပါ
ကေလးငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေငြေၾကးသံုးစြဲတတ္ေအာင္ ဘယ္လိုပ်ိဳးေထာင္သင္ၾကားေပးမလဲ
May 22 2019
ကေလးကုိ ေန႕စဥ္ဘ၀ထဲမွာပဲ ေငြေၾကးဆုိင္ရာသံုးစြဲမႈေတြကုိ နားလည္သြားေအာင္လုိ႕ သင္ေပးလုိ႕ရပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ကေလးကုိ တန္ဖုိးနဲ႕ေစ်းႏႈန္းနားလည္ေအာင္သင္ေပးရပါတယ္။ Price နဲ႕ Value မတူဘူးဆုိတာကုိ သိေအာင္ ေျပာျပေပးရပါမယ္။ေငြေၾကးကုိ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအေနနဲ႕ ကေလးကုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိ႕ရပါတယ္။အသက္ ၅ ၊ ၆ ၊ ၇ ႏွစ္ေလာက္မွာ ေငြေၾကးကုိ စုေဆာင္းတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးလို႕ရပါတယ္ စသည္ျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြကုိ ငယ္စဥ္ကေလးက ေငြေၾကးသံုးစြဲတတ္ေအာင္ မိဘမ်ားက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္တဲ႕အေၾကာင္း ဦးသူရေက်ာ္ (Genius Private School) မွ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာျပေပးသြားပါတယ္....Mingalarbar(၂၂.၅.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15