မဂၤလာပါ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနျခင္းအႏုပညာအေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း
January 28 2019
(၁၁.၁၀.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္မွာေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္ ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ Human to Human Connection ကအေရးပါေၾကာင္းကို မစုစုေမာင္ မွေဆြးေႏြးေျပာၾကားေပးသြားပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15