အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ Star Awards ဆုေရြးခ်ယ္ပဲြ စီစဥ္က်င္းပမည့္ အေပၚစာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား
January 28 2019
(၁၁.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ Star Awards ဆုေရြးခ်ယ္ပဲြ စီစဥ္က်င္းပမည့္ အေပၚစာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား အေၾကာင္းကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္..
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16