မဂၤလာပါ
ေခြးရူးေရာဂါကတစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေနရာေဒသမေရြးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္...
May 15 2019
ေႏြရာသီေရာက္ျပီဆုိပါကေခြးေတြမွာကိုယ္ခံအားက်တဲ့အခ်ိန္နဂိုတည္းကိုကဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ကူးစက္ခံရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေခြးရူးဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကျပန္ေပၚတတ္ပါတယ္။ကေလးမ်ားႏွင့္ေႏြရာသီေခြးရူးေရာဂါအေၾကာင္းကိုေဒါက္တာျပံဳးေ၀လိႈင္မွေျပာျပေပးသြားပါတယ္။(၁၅.၅.၂၀၁၉-ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18