ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
ဆံေကသာ က်န္းမာသန္စြမ္းဖုိ႕ စားသင့္တဲ႕အစားအစာမ်ား
April 17 2019
ဟင္းႏုႏြယ္စားရင္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ က်န္းမာသန္စြမ္းေစျပီး ဆံပင္ကုိေကာင္းေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကန္စြန္းဥစားသံုးျခင္းကလည္း ဆံသားကုိရွည္ေစပါတယ္ စသည္ျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ႕ ဆံေကသာရရွိဖုိ႕ စားသံုးသင့္တဲ႕အစားအစာမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါျပီ...(၁၇.၄.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18