ၾကည့္ရႈခံစား ဇာတ္လမ္းမ်ား
ဂြတ္ရွယ္သမက္ (အပိုင္း ၁)
April 14 2019
(၁၅.၄.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ၾကည့္ရႈခံစားဇာတ္လမ္းမ်ားအစီအစဥ္မွာ " ဂြတ္ရွယ္သမက္ " (ေနတိုး၊ရန္ေအာင္၊ရဲေအာင္၊ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို၊မိုးေဟကို၊စိုးျပည့္သဇင္၊ေမသၪၨာဦး၊စိုးမိုးၾကည္) [ဒါ႐ိုက္တာ-ညီညီထြန္းလြင္]ဇာတ္လမ္းကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15