ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
တိုက်ိဳ Olympic မွာ ခ်ီးျမွင့္မည့္ ဆုတံဆိပ္ေတြကုိ Electronic ပစၥည္းအေဟာင္းေတြနဲ႕ ျပဳလုပ္သြားမည့္အေၾကာင္း
February 11 2019
၂၀၂၀ မွာ က်င္းပသြားမည့္ ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ခ်ီးျမွင့္မည့္ ဆုတံဆိပ္မ်ားကုိ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားနဲ႕ ျပဳလုပ္သြားမည့္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေပးသြားတာျဖစ္ပါတယ္....(၁၁.၂.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.17