ရသစုံၫြန္းတမ္းမ်ား
လတ္တေလာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ပြဲေတြအေၾကာင္း
January 28 2019
(၂၈.၁၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ရသစုံညႊန္းတမ္းမ်ားအစီအစဥ္မွာေတာ့ Don't Let Daddy Know EDM ပြဲအေၾကာင္း ၊ ေန၀င္းရဲ႕ (ေဆြးမ်ိဳးပါေမ့) ေတးစီးရီးသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည့္အေၾကာင္း ၊ Ed Sheeran ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆံုးရရွိခဲ႕တဲ႕ Divide Album အေၾကာင္း စသည္တုိ႕ကို ညႊန္းဆိုေျပာျပေပးသြားပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16